Songün Gazetesi | 32 Yıldır Haber Veriyoruz

GEDİK HOLDİNG İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı, tam adı Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesinin hata olduğunu düşünüyor, bu karardan dönülmesi gerektiğine inanıyoruz.

GEDİK HOLDİNG İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI
83 views
22 Mart 2021 - 10:50

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti bir insan haklı ihlali olarak tanımlar. Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmayı ve kadınların insan haklarını korumayı amaçlar. Şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yattığını tespit eder. Kadına yönelik şiddetin ve ev işi şiddetin ortadan kalkması için devletlerin kapsamlı ve bütüncül politikalar geliştirmesi gerektiğini söyler. Devletin şiddeti bitirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarında hem de toplumsal yaşamda hayata geçirmesi gerektiğini belirtir.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda OECD ülkeleri arasında maalesef ilk sırada yer alan ülkemizde hayatında en az bir kez fiziksel şiddet gören kadınların oranı yüzde 38’dir. 

İstanbul Sözleşmesi, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan tüm kadınları ve kız çocuklarımızı; birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın, ev içi şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan yaşlıları, engellileri, göçmen ve mültecileri, LGBTİ bireyleri kısaca herkesi korur.

Bu nedenle Türkiye’nin bu sözleşmenin tarafı olması elzemdir. Ülkemizin bu önemli sözleşmenin tarafı olması gerektiğine inanıyor, acilen bu hatadan geri dönülmesini diliyoruz.

Gedik Holding