Songün Gazetesi | 32 Yıldır Haber Veriyoruz

UCIM- Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor sunacak

UCIM- Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği, Avrupa Birliği Etkiniz programı kapsamında altı ay boyunca takip ettiği çocuk istismar davalarında, mahkemelerde yaşananlar ve dava sonrası da olmak üzere geniş çaplı bir çocuk hakları izleme çalışması yürütecek. Projede, UCIM ihbar hattına gelen ihbarlar, yapılacak anket çalışmaları ve medya takibi ile detaylı bir inceleme yapılacak. Etkiniz platformu tarafından finanse edilen çalışma sonucunda elde edilecek rapor, kamu kurumları, üniversiteler, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ve medya ile de paylaşılacak. Mart başında ise, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne ara rapor sunulacak.

UCIM- Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor sunacak
124 views
10 Şubat 2021 - 15:35

2017 yılından beri çocuk istismarı konusunda sahada 60.000 gönüllüsü ile aktif çalışan, çocuk ihmal ve istismar davalarına gözlemci ya da müdahil olarak katılan UCIM Derneği, söz konusu faaliyetlerini özel bir rapora dönüştürecek. İzleme çalışması sırasında dernek gönüllüleri, akademisyenler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından faydalanılacak, veri toplama sırasında çeşitli kamu kurumları ile temas halinde olunacak.

Proje; Giresun, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Konya, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Çorum illerinde yürütülecek. Bu illerin yanı sıra; UCIM ihbar hattına tüm Türkiye’den gelen istismar vakaları da incelemeye alınacak ve yerel basın dahil medya taraması yapılacak.

Çalışmanın çerçevesi özetle, çocuğa karşı cinsel şiddet suçlarına ilişkin yargılamalarda yaşanan hak ihlallerinin; çeşitli uluslararası sözleşmeler doğrultusunda izlenerek raporlanması ve savunuculuğunun yapılması olacak. Alanda yapılan benzer izleme çalışmaları, genellikle cezasızlık olgusu üzerine yoğunlaşmakta iken burada; “çocukların cinsel istismardan korunmasında devletin tek yükümlülüğü failleri cezalandırmak değildir” olgusundan hareket edilecek. Mağdurlar için uygulanan tedbirler, giderim mekanizmaları, failler için oluşturulan müdahale programları ve ceza yargılaması sırasında uygulanan maddi hukuk ve usul hükümlerinin de çocuğa duyarlı olması gerekliliğinden yola çıkılarak bir izleme çalışması yürütülecek.

Daha önceki izleme çalışmaları, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mağdurun dinlenmesini düzenleyen 236’ncı maddesinde Ekim 2019’da yapılan yasal değişikliklerden, Çocuk ve Kadınlara Karşı İşlenen Cinsel Suç Soruşturmaları Konulu 19.11.2018 tarihli 170 Sayılı Adalet Bakanlığı Genelgesi’nden ve Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 10.06.2020 tarihli 63 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden önce olduğuna dikkat çeken UCIM yetkilileri, dernek tarafından yapılacak raporlamada, bu önemli yasal düzenlemelerin de izlenerek savunuculuk alanına yenilik getirileceğini belirtiyorlar.

Proje’nin ara raporu ise; 2021 Mart ayında BM Çocuk Hakları Komisyonu’na sunulacak.