Songün Gazetesi | 32 Yıldır Haber Veriyoruz

Beykoz öğrencileri, üniversitelerini ortalamanın üzerine taşıdı

Beykoz Üniversitesi, Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimde başarılı bir sınav verdi. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) nisan ayı başında yaptığı araştırmaya katılan Beykoz Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerine Türkiye ortalamasının iki katı puan verdi. Ayrıca üniversitenin kendi içinde yaptığı uzaktan eğitim anketi de bu sonuçları destekledi.

Beykoz öğrencileri, üniversitelerini ortalamanın üzerine taşıdı
962 views
24 Nisan 2020 - 12:50

Beykoz Üniversitesi, Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimde başarılı bir sınav verdi. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) nisan ayı başında yaptığı araştırmaya katılan Beykoz Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerine Türkiye ortalamasının iki katı puan verdi. Ayrıca üniversitenin kendi içinde yaptığı uzaktan eğitim anketi de bu sonuçları destekledi.  Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, “Uzaktan eğitim sürecini genç ve dinamik bir üniversite olarak tüm unsurları ve bileşenleriyle başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Öğrencilerimizin derslere katılım oranı yüksek, öğretim elemanlarımızın yeni duruma uyumu mükemmel. Bu durumu ÜNİAR’ın araştırmasında Türkiye ortalamasının çok üzerindeki sonuçlarımızda ve kendi memnuniyet anketimizde görmemiz mutluluk verici” dedi.

Yıllardır süregelen uzaktan eğitim ile nitelikli ve iyi bir eğitim verilebilir mi tartışmaları sürerken, Covid-19’un beklenmedik etkisi ile bir hafta gibi kısa bir sürede dünyada ve Türkiye’de tüm dersler uzaktan eğitim platformları üzerine taşındı. Bahar 2020 yarıyılı tartışmasız ki, dünya eğitim tarihini geri dönülemez şekilde değiştirecek. Covid-19 eğitim kurumlarını hızlı bir değişime zorladı ancak Türkiye’de uzaktan eğitim programları yürüten ve derslerinin bir kısmını uzaktan eğitim sistemi üzerinden veren üniversiteler bu sınavı başarılı bir şekilde verdi. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), Prof. Dr. Engin Karadağ liderliğinde nisan ayı başında “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Uzaktan Eğitim” konulu bir araştırma gerçekleştirdi. 111 devlet ve 52 vakıf üniversitesinden 17 bin 939 öğrenciye Covid-19 pandemisi ile başlayan uzaktan öğrenim deneyimleri ile ilgili sorular soruldu.

4 bine yakın öğrenci kullanıyor

23 Mart’tan bu yana uzaktan eğitim sistemi OnlineBeykoz’u başarıyla  kullanan, 4 bine yakın önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisinin derslerini bu platform üzerinden gerçekleştiren Beykoz Üniversitesi de araştırmada yer alan üniversitelerden biri oldu.

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Uzaktan eğitim sürecini genç ve dinamik bir üniversite olarak tüm unsurları ve bileşenleriyle başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Öğrencilerimizin derslere  katılım oranı yüksek, öğretim elemanlarımızın yeni duruma uyumu mükemmel. Bu durumu ÜNİAR’ın araştırmasında Türkiye ortalamasının çok üzerindeki sonuçlarımızda ve kendi memnuniyet anketimizde görmemiz mutluluk verici” dedi.

Beykoz Üniversitesi Türkiye ortalamasının çok üzerinde

Araştırmada öğrenciler sorulara göre üniversitelerini Çok Kötü (1 puan), Kötü (2 puan), Orta (3 puan), İyi (4 puan), Çok İyi (5 puan) olmak üzere beş puan ölçeği üzerinden değerlendirdi. Türkiye ortalamasında öğrenciler, “Uzaktan Eğitim Sürecindeki Açıklama ve Bilgilendirmelere” 2.6 puan verirken, Beykoz Üniversitesi öğrencileri Beykoz Üniversitesi’ne 4.2 puan verdi. “Uzaktan Eğitim Hazırlığı”nın 163 üniversitedeki ortalaması 2.3 puan olurken Beykoz Üniversitesi 4.1 puan aldı.

Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerimizin en yüksek puanları “Yöneticilerin Tutum ve Yaklaşımları” ve “Öğretim Elemanları” başlıkları üzerinden vermesi bizim için mutluluk verici oldu. Bu başlıklarda Türkiye ortalaması 2.6 – 3.4 düzeyindeyken bizim puanlarımızın tamamının 4 ve üzeri olması öğrencilerimizin ve akademik personelimizin sisteme hızla uyum sağlamasından kaynaklanıyor. Kendi memnuniyet anketimizde de aynı sonuçları elde ettik” diye konuştu.  

“Hedeflerimiz, şansımız oldu”

Prof. Dr. Mehmet Durman’a göre, uzaktan eğitim Türkiye’de örgün öğretimde yeterince yaygınlaşmamış olsa da dünyada kabul edilen bir eğitim- öğretim yolu. “Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelere baktığımızda uzaktan eğitimin örgün eğitim sistemine destek olacak ve onu zenginleştirecek şekilde kullanıldığını görüyoruz” diyen Durman, sözlerini şöyle sürdürdü: “YÖK’ün Uzaktan Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde örgün eğitimde dersler yüzde 30’a kadar uzaktan eğitimle verilebiliyordu. Bizim de hedefimiz bu yüzde 30’u yakalamaktı. Üniversitemizin kurulduğu günden itibaren bu hedefi, stratejik hedeflerimiz arasında belirlemiştik. Bu süreçte belirlediğimiz hedefler ve yaptığımız hazırlıklar bizim şansımız oldu.”

Karma eğitim modeli

Uzaktan eğitimin bundan sonra eğitim sistemimiz içerisinde daha yaygınlaşacağını söyleyen Durman, eğitimin geleceğiyle ilgili şu öngörülerde bulundu: “Örgün eğitiminin tamamen ortadan kalkması doğal olarak söz konusu olamaz. Ancak örgün programlar içerisinde uzaktan eğitimle desteklenecek bileşenlerin olacağı karma/hibrit eğitim programların giderek  daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Tamamen uzaktan değil ama bazı derslerin ve bazı ders saatlerinin uzaktan verilebileceği bir sistem olmalı. Eğitimin teorik olan kısmı tamamen uzaktan verilebilir ama laboratuvar ve sınıfta uygulama gerektiren derslerde elbette uzaktan eğitimde zorlanılır. Ayrıca, üniversite eğitimi sadece mesleki bilgiyi aktarmak değil. Üniversite öğrencileri kampüs ortamında bireysel, kültürel ve sosyal olarak da gelişiyorlar.”

Uzaktan eğitim bahar yarıyılı sonuna dek sürecek

Beykoz Üniversitesi öğrencileri OnlineBeykoz Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden bahar yarıyılı sonuna kadar derslerini görecek. Öğrenciler mevcut haftalık ders programları çerçevesinde belirlenen kullanıcı adı ve şifreleri ile OnlineBeykoz sistemine giriş yapıyor, canlı derslere katılıyor. Öğrencilerin bütün etkinlikleri sistem üzerinde kayıt altına alınıp raporlanıyor. Sistemde ek kaynak, URL, video, ödev, kısa sınav gibi araçlar da bulunuyor.

Akademik danışmanlık da OnlineBeykoz’da

OnlineBeykoz Uzaktan Eğitim Sistemi yalnızca dersleri izlemek için kullanılmıyor. Üniversite öğrencilerine ‘akademik danışmanlık’ hizmeti de veriliyor. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman akademik danışmanlığı online platforma taşıdıklarını söyledi. Durman, “Belirli gün ve saatlerde öğrencilerimiz, akademik danışmanları ile buluşarak, koronavirüs döneminde yaşadıkları sıkıntı ve sorunları hocaları ile paylaşma olanağı buluyorlar. Yakınlarında koronavirüs olan öğrencilerimizin kaygı ve endişelerinden tutun da sınavlardan devamsızlıklara kadar birçok konu bu platformda konuşuluyor.  Hocalarımızın ders saati dışında öğrencilerimizi dinlemesi onları son derece mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Uzaktan Eğitim Araştırması

Türkiye-Beykoz Üniversitesi Karşılaştırması – Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Sorular

(Ortalamalar 1 (Çok Kötü), 2 (Kötü), 3 (Orta), 4 (İyi), 5 (Çok İyi) olarak değerlendirilmelidir.)

Üniversite ve Fakülte/Yüksekokullarına İlişkin DeğerlendirmelerTürkiye              OrtalamasıBeykoz
Uzaktan Eğitim Sürecindeki Açıklama ve Bilgilendirmeleri2,64,2
Uzaktan Eğitim Hazırlığı2,34,1
Yöneticilerin Tutum ve Yaklaşımları34,4
Dijital İçerikler/Öğrenim Materyallerine (Sunum, Ders Notu Vs.) İlişkin DeğerlendirmelerTürkiye              OrtalamasıBeykoz
Dijital İçerikler/Öğrenim Materyallerinin Dersin Amaçlarıyla Örtüşmesi2,74
Dijital İçerikler/Öğrenim Materyallerinde Yer Verilen Görsellerin Metinlerine Uyumu34
Dijital İçerikler/Öğrenim Materyallerine Metin, Yazım ve Dilbilgisi Kurallarına Uygunluğu3,24,3
Dijital İçerikler/Öğrenim Materyallerinin Orijinalliği2,53,8
Dijital İçerikler/Öğrenim Materyallerinin Öğreticilik Düzeyi2,63,9
Dijital İçerikler/Öğrenim Materyallerin Tutarlıkları2,93,7
Senkron/Canlı Ders/Video Destekli Derslere İlişkin DeğerlendirmelerTürkiye              OrtalamasıBeykoz
Öğretim Elemanlarının Teknoloji Kullanım Becerisi3,44
Öğretim Elemanlarının Öğretme Becerileri2,64
Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Yönelik Tutumları3,24,3
Öğretim Elemanlarının Süreçle İlgili Bilgilendirme Düzeyleri34,3
Öğretim Elemanlarının Ulaşılabilirliği (E-Posta Vs.)34,3
Öğretim Elemanlarının Yönlendirme, Destek ve Yardım Düzeyleri2,84,2
Teknik Alt Yapıya İlişkin DeğerlendirmelerTürkiye              OrtalamasıBeykoz
Uzaktan Eğitim Sisteminin Ulaşılabilirlik Düzeyi3,24,4
Uzaktan Eğitim Sisteminin Anlaşılabilirlik Düzeyi3,14,3
Uzaktan Eğitim Sisteminin Bağlantı Düzeyi3,24,1
Uzaktan Eğitim Sisteminin Ses ve Görüntü Kalitesi2,84,2

Kaynak: Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı – ÜNİAR “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Uzaktan Eğitim” Araştırması, Türkiye-Beykoz Üniversitesi Karşılaştırması Nisan 2020

Editöre Not: İstanbul Kavacık’ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Rektörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın yaptığı Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’, ‘Sanat ve Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’, ‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ olmak üzere dört fakülte, ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık Yüksekokulu’ olmak üzere iki yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulduğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü yer almaktadır.